Slovník olašské romštiny

Olašská romština

Olašská (neboli vlašská) romština představuje ve světě jednu z nejrozšířenějších dialektních skupin romštiny (srov. Boretzky 1999, Elšík et al. 1999, Elšík 2003). Je tradičním vnitroskupinovým jazykem olašských Romů, kteří tvoří asi 10-15% všech Romů v ČR. Olaští Romové v ČR se řadí k podskupině tzv. Lovárů, proto se tento dialekt romštiny někdy označuje jako lovárský (lovari).

Drtivá většina mluvčích olašské romštiny hovoří tímto dialektem ve všech tradičních jazykových doménách a aktivně jej předává dalším generacím. Olašská romština má navíc mezinárodní přesah: dialekt užívaný olašskými Romy v ČR je srozumitelný olašským Romům i některým dalším skupinám Romů ve světě.