Slovník olašské romštiny

Seznam lokalit a jejich indexy (řazeno geograficky, od západu k východu) a použitý typ dotazníku:

Senec (okres Senec)  Sen  (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Ratnovce (okres Piešťany) Ra (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Drahovce (okres Piešťany) D (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Šulekovo(okres Hlohovec) Šul (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Hlohovec (okres Hlohovec) H (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Sereď (okres Galanta) Ser  (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Šoporňa (okres Galanta) Šo (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Velké Zálužie (okres Nitra) Z (dotazník: LCQR, nahráno 2008)

Neded (okres Šaľa) N (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Selice (okres Šaľa) Sel (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016 ; dotazník: LQVR 2.2, nahráno 2017)

Tvrdošovce (okres Nové Zámky) T (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Šurany (okres Nové Zámky) Šur (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Dolný Ohaj (okres Nové Zámky) O (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Velké Lovce (okres Nové Zámky ) Lo (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Marcelová (okres Komárno) M (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Beša (okres Levice) B (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016 ; dotazník: LQVR 2.2, nahráno 2017)

Tekovské Lužany (okres Levice) Luž (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Dolná Seč (okres Levice) Seč (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Levice (okres Levice) Le (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2008)

Pohronský Ruskov (okres Levice) Ru (dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016)

Lučenec (okres Lučenec) Luč (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota) So (dotazník: LCQR, nahráno 2009)

Rožkovany (okres Sabinov) Ro (dotazník: LCQR, nahráno 2009 ; dotazník: LQVR 1.0, nahráno 2016; dotazník: LQVR 2.2, nahráno 2017)

 

Použitá zkratka u slovníkového hesla značí, že v této lokalitě je doložen výskyt tohoto lexému. To ovšem neznamená, že by se toto lemma nemohlo vyskytovat i v jiných dialektech: pouze o tom nemáme doklad.

Geografickou distribucí je indexován také význam těchto hesel. Opět, nedoložení nutně neznamená, že se daný význam v jiných lokalitách nevyskytuje, pouze o tom nemáme doklady. Obecně rozšířený význam, který byl doložen ve všech lokalitách, ve které se slovníkové heslo vyskytuje, je značen zkratkou "ob.".