Slovníky romštiny

Zde najdete linky na online slovníky romistiky na FF UK

Slovník romských neologismů

Na tomto místě nacházíte slovník romských nových pojmů, který se bude nadále rozvíjet, rozšiřovat a přibývat - a rovněž opravovat a upravovat (diskusi a upozornění na chyby vítáme).

Slovník olašské romštiny

Online slovník olašské romštiny je online platformou, ve které jsou postupně zveřejňována lexikální data  vycházející z lingvistických dotazníků a dalších jazykových dat Semináře romistiky FF UK.