Stránky na podporu romštiny

Zde najdete linky na online slovníky a jiné stránky týkající se romštiny.

Stránky vznikají na Semináři romistiky Katedry středoevropských studií FF UK.

Slovník romských neologismů

Zde najdete slovník romských nových pojmů, který se bude nadále rozvíjet, rozšiřovat a přibývat - a rovněž opravovat a upravovat (diskusi a upozornění na chyby vítáme).

Slovník olašské romštiny

Online slovník olašské romštiny je online platformou, ve které jsou postupně zveřejňována lexikální data vycházející z lingvistických dotazníků a dalších jazykových dat Semináře romistiky FF UK.

Romský pravopis

Zde najdete výklad pravopisu severocentrální romštiny, tedy dialektu, který používá asi 80% mluvčích romštiny v ČR a SR.

Učební materiály k romštině

Na této stránce najdete materiály k výuce romštiny.