Stránky na podporu romštiny

Na těchto stránkách najdete online slovníky a jiné užitečné pomůcky týkající se romštiny.

Stránky vznikají na Semináři romistiky Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií FF UK.